VERKOOPSVOORWAARDEN

De hoofdzorg is steeds onze klanten een goed resultaat met onze planten te helpen bereiken. Wie ons een
bestelling overmaakt wordt geacht de hiernavolgende bepalingen te kennen en te aanvaarden:
De prijzen zijn aangegeven in Euro, vertrek Wetteren; het zijn eenheidsprijzen afhankelijk van het bestelde aantal.
Iedere aanbieding is vrijblijvend.
Gelieve goed de gewenste vorm aan te duiden.
Ontbrekende variëteiten worden door gelijkaardige vervangen, tenzij u iets anders bepaalt.
Vervangingen gebeuren niet in orders bestemd voor beroepsfruitteelt.
Kosten van staatskeuring worden de aanvrager aangerekend.
Planten reizen op risico en kosten van de koper. Een vertraagde of beschadigde zending mag dus maar onder
voorbehoud door U aanvaard worden.
Verantwoordelijkheid voor vorstschade of niet hernemen van de planten wordt niet genomen.
Gebeurlijke klachten dienen schriftelijk binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen voorgelegd te worden.
Alle rekeningen zijn contant betaalbaar bij afhaling van de goederen of aan onze chauffeur bij aflevering. Aan
onze regelmatige klanten wordt, mits voorafgaande overeenkomst, betaling op 60 dagen toegestaan; nadien
wordt de wettelijke intrest aangerekend.
Bij het inspannen van gerechtelijke vervolgingen om de betaling van onze facturen te bekomen en indien het
verweer van de schuldenaar zonder grond of roekeloos en tergend is, wordt het bedrag forfaitair en onherroepelijk
met 10 % verhoogd – met een minimum van 65 Euro – voor buitengerechtelijke kosten, zulks onverminderd de
gerechtskosten.
Enkel de rechtbank van de zetel van de verkoper is bevoegd voor alle handelsgeschillen.
Mochten er, buiten ons weten, in deze prijslijst beschermde plantensoorten aangeboden zijn, dan verzoeken wij
de licentiehouder ons dit te berichten om ons in de toekomst naar zijn richtlijnen te kunnen schikken.

AFHALING BESTELLINGEN

Voorrang wordt gegeven aan orders welke worden afgehaald. De bestellingen moeten ons toekomen drie
dagen vóór de afhaling. Voor grotere orders vragen we telefonische afspraak. In de herfst is het niet mogelijk
bezoekers tuinaanleggers onmiddellijk te bedienen. Gedurende de winter en lente kan dat soms wel omdat er
dan veel planten op het erf zijn ingekuild.
We vragen toch dringend dat U ons 3 dagen laat om ons werk planmatig en ordelijk uit te voeren.
Uw order met eigen wagen afhalen is de beste oplossing.

AFLEVERING BESTELLINGEN

Wij beschikken over twee vrachtwagens met aanhangwagen en twee lichte vrachtwagens 3,5 ton en voeren
volle ladingen aan huis aan kostende prijs.

WAARBORG

Wij doen ons best om de planten in goede voorwaarden af te leveren, maar kunnen het hernemen niet waarborgen
omdat wij meerdere omstandigheden niet beheersen (moeilijke plantensoort, droogte, wateroverlast, vorst,
verbranding door bemesting, onverzorgde planting, slechte grond, enz.).
Garantie betreffende soortechtheid wordt door ons gegeven; nochtans kan – bij eventuele vergissing – het bedrag
van de schadevergoeding nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde soort.